03.09.2018

03.09.2018

Առողջ ապրելակերպի սկզբունքները, ըստ Ճապոնացի գիտնականների:

  1. Եկոլոգյապես մաքուր սնունդ մաքուր խմելու ջուր և մաքուր օդ:
  2. Առողջ քուն  ամենաքիչը 8 ժամ (11:00-ից ոչ ուշ):
  3. Մարմնակրթություն և հիգիենա:
  4. Վատ սովորությունների ձեռբազատում խմե,ծխել,թմրանյութերի օգտագործումը և առաջին 3 պահանջների չկատարումը:
  5. Ստռեսային իրավիճակներից դուրս գալ ժպիտով:
Ջրածնի Անձնագիրը

Ջրածնի Անձնագիրը

1.Քիմիական նշանը՝H,կարգաթիվը1
2.Ar (H2)=1
3.Քիմիական բանաձևը՝H2
4.Mr (H2)=2   (H-H) Ոչ բեվեռային կովալենտ կապ
5.Դիրքը պարբերական համակարգում պարբ.1,  խումբ1, ենթ. գլխավոր
6.ատոմի բաղադրությունը   (1p, 0n) 1e7.Ատոմի կառուցվածքը +1 )1e
8.1ատոմի զանգվածը m0=1*1,66*1,-27կգ
9.Իզոտոպները դրանք նույն ատոմի տարատեսակներն են, որոնք ունեն նույն միջուկի լիցքը և տարբեր հարաբերական ատոմային զանգվածներ, այսինքն տարբեր նետրոնների թիվ:H-պրտիյ (1p, 0n) 1eD-դեյտերիյ (1p, 1n) 1eT-տրիտիյ(1p, 2n)1-e

Նյութի քանակ՝ մոլ, մոլային զանգված

Նյութի քանակ՝ մոլ, մոլային զանգված

Նյութի քանակ, որը չափվում է մոլերով և մոլային զանգվածով:

Մեկ մոլը դա նյութի այն քանակն է, որը պարունակում է այնքան մասնիկներ, որքան արունակում է 12 գրամ ածխածինը:
6.02 x 10^23 այս հավասարումը անվանվում է ավոգադրո:
Բանաձևը՝ N=n x Na
n=1 մոլ
Մոլային զանգվածը դա նյութի զանգվածի հարաբերությունն է նյութի քանակին:

Խնդիր. 1
Հաշվեք թե քանի մոլեկուլ և քանի գրամ է կազմում 0.2 մոլ ծծմբական թթուն:

N=0.2 x 6.02 x 10^23=1.204 x 10 ^23

M(H2SO4)=1 x 2 + 32 + 16 x 4=98

Խնդիր. 2
Որոշել՝ Չորս մոլ MgO զանգվածը և մոլեկուլների թիվը:

24+16=40
40 x 4=160

Խնդիր. 3
40 գրամ CuO մոլերը և մոլեկուլների քանակը:
64+16=80
6.02:2=3.01 x 10^23

Լաբորատոր աշխատանք 30.11.2017

Լաբորատոր աշխատանք 30.11.2017

Փորձ առաջին․ Մագնեզիումի այրումը։
Միացման ռեակցիա
1. Mg+O2=MgO
Փորձ երկրորդ․ Մալախիտի քայքայումը։
Քայքայման ռեակցիա
Cu2CH2O5=2CuO+H2O+CO2
Փորձ երրորդ․ Տեղակալում կուպրումի և մեխի մեջ, զինկի և աղաթթվի մեջ
Տեղակալման ռեակցիա
Fe+CuSO4=FeSO4+Cu
Zn+2HCl=ZnCL2+H2
Փորձ չորրորդ․
Փոխանակման ռեակցիա․
NaOH+HCl=NaCl+H2O

Վերջացնել ռեակցիաները, հավասարեցնել, նշել տիպերը և առանձնացնել՝ օքսիդ, թթու, հիմք աղ, և անվանել։

Քիմիայի դասարանական աշխատանք 26.10.2017

Քիմիայի դասարանական աշխատանք 26.10.2017

1.Հետևյալ նյութերը տեղադրեք աղյուսակի մեջ և                                                                    անվանեք՝՝SO2,Na2SO4,HCl,AlCl3,Ba(OH)2,Zn(NO3)2,P2O5,H3PO4,Na2O,CaCO3,Fe(OH)3

MgO,FePO4

Օքսիդ Թթու Հիմք աղ
SO2 HCl Ba(OH)2 Na2SO4
Na2O H3PO4 Fe(OH)3 FePO4
MgO CaCO3
P2O5 Zn(NO3)2,
AlCl3

SO2- ծծմբական թթու

Na2SO4- նատրիումի սուլֆատ

HCl-քլորաջրածնական թթու

AlCl3– ալյումինումի քլորիդ

Ba(OH)2-բարիումի հիդրոքսիդ

Zn(NO3)2-ցինկի նիտրատ

P2O5-ֆոսֆորի օքսիդ

H3PO4-ֆոսֆորական թթու

Na2O- նատրիումի հիմք

CaCO3-կալցիումի կարբոնատ

Fe(OH)3- երկատի հիմք

MgO-մագնեզիումի թթու

FePO4  – երկաթի աղ

2..Կազմել հետևյալ նյութերի բանաձևերը և տեղադրեք աղյուսակում

Ծծմբական թթու-SO2

 

Ալյումինիումի սուլֆատ- Al2(So4)3

+5    -1

Ազոտի(v)օքսիդ- N   (OH)

Երկաթի(III)սուլֆատ-

Երկաթի(II)ֆոսֆատ-

Կալցիումի օքսիդ-CaO

Կալցիումի հիդրօքսիդ-

Կալցիումի քլորիդ-

Մագնեզիումի կարբոնատ-

Բարիումի օքսիդ-

Բարիումի հիդրօքսիդ-

Բարիումի ֆոսֆատ-

Քիմիա/18.10.17/

Քիմիա/18.10.17/

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են ջրածնի մեկ կամ ավել ատոմներից և թթվային մնացորդից:

 

HCL-աղաթթու(քլորիդ)

HINO3-ազոտական թթու(նիտրադ)

H2SO4-ազատական թթու(սուլֆատ)

H2CO3-ածխաթթու(կորբոնատ)

H2SiO3-սիլիկաթթու(սիլիկատ)

H3PO4-ֆոսֆորական թթու(ֆոսֆատ)

 

Աղեր են կոչվում այյն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդներից:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և OH խմբերից:

Քիմիայի դասարանական աշխատանք

Քիմիայի դասարանական աշխատանք

Տարրերի առաջին դասակարգումը`

Մետաղներ և ոչ մետաղներ
Մետաղները բացի սնդիկից պինդ են,  ունեն փայլ և փլասիկ են։

Ոչ մետաղները եթե պինդ են փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն, չունեն փայլ և չունեն պլաստիկություն։

Ինչու է թերի այդ դասակարգումը:
Այս դասակարգումը թերի է, որովհետև գտնվեցին մետաղներ, որոնք ունեին ոչ մետաղական հատկություններ և ոչ մետաղներ, որոնք ունեն մետաղական հատկություններ։

Պարբերական համակարգի ստեղծումը
առանձնացրեց երեք խումբ`

I խումբ Ալկալիական

II խումբ Հալոգեններ

III խումբ Իներտ Գազեր

Ալկալիական

Մետաղների անուններն են Li(Լիթիում), Na(Նատրիում), K(Կալիում), Rb(Ռուբիթիում), Cs(Ցեզիում), Fr(Ֆրանցիում) սրանք ամենաւժեղ մետաղներն են, այս մետաղներից  ամենաուժեղը Fr(Ֆերիումն) է:

Հալոգեններ

սրանք ամենաակտիվ ոչ մետաղներ են F,Cl,Br,Y,At ոչ մետաղներից ամենաակտիվը F:

Իներտ Գազեր

Իներտ գազերը կազմված են ատոմներից, նրանց ատոմները այնքան պասիվ են, որ չեն միանում միմյանց հետ և չեն առաջացնում միացություններ այդ պատճառով էլ կոչվել են   Ազնիվ Մետաղներ:

Բոլոր տարերը գրվեցին մի շարքով ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծության եվ տարրերը համարակալվեցին և այդ համարները կոչվեցին կարգաթվեր:
Նկատեցին, որ ամեն մի ութ տարրից հետո կրկնվում են տարերի հատկությունները,Ալկալիական մետաղներից հետո ութերորդը նորից ալկալիական մետաղ է, Հալոգենից հետո ութերորդը հալոգեն,Իներտ գազից հետո իներտ գազ:Այդ շարքերը բաժանեցին ավելի կարճ շարքերի, որ ալկալիական մետաղները ընկնեն իրար տակ,  հալոգենները իրար տակ, իներտ գազերը իրար տակ։ Այդ շարքերը կոչվեցին պարբերություններ, հորիզոնական  շարքերը սկսվում են ալկալիական մետաղով և վերջանում ազնիվ մետաղով:Կա 7 պարբերություն, առաջինից  երրորդը փոքր պարբերություններ են,  իսկ մնացածը` մեծ պարբերություններ են։